پرسش های متداول اعضا

ایران توبی چگونه به ما کمک میکند ؟

برای اینکه یک سایت فروشگاهی مانند IRAN2B داشته باشید غیر از طراحی سایت نیاز به پشتیبانی ، خرید دامنه ، خرید سرور ، بهینه سازی سایت خواهید داشت.

ایران توبی هزینه های شما را کاهش داده و حتی دیگر نیاز به بهینه سازی سایت نخواهید داشت.

 

ایران توبی در برند سازی چه نقشی دارد؟
 مصرف کننده برای خرید کالا به خرده فروش مراجعه میکند . اصلی ترین معیار فروشندگان برای عرضه کالا مقدار سود حاصل از فروش آن است .بنابراین برای هر کالا اولین شرط ورود به بازار تامین سود دلخواه برای واسطه ها در رقابت با کالاهای موجود دربازار است.
اگرتولید کننده محصول خود را صحیح و کامل به مصرف کننده معرفی کند در این صورت بازار مصرف ،فروشندگان را به خریدو عرضه محصول با شرایط مد نظر تولید کننده مجاب میکند ،و نکته دارای اهمیت در دسترس عموم بودن معرفی صحیح و کامل کالایا بطور ساده برند سازی است.

Scroll